enveloppe

Contact

ResQ BHV
Hoonhorst 15
7635NW Lattrop

ster

Dealer

Vivon

certificaat

Certificering

Oranje Kruis Nederlandse Reanimatie Raad


Kaarten en vluchtroutes

Er is een aanzienlijke brand uitgebroken binnen uw bedrijf. Doordat u recentelijk nog een ontruimingsplan heeft laten maken weten uw werknemers de vluchtroutes te vinden en kent iedereen zijn taak bij het beperken van schade. De brandweer komt ter plaatse en kent de weg niet binnen uw bedrijf. Doordat er in het ontruimingsplan kaarten zijn opgenomen van uw bedrijf, kan de brandweer snel de weg binnen uw bedrijf vinden, weten de hulpverleners waar gevaren te vinden zijn en kan deze snel en adequaat de brand blussen en zo verdere schade aan uw eigendommen voorkomen.

Met een goede inventarisatie van de risico's binnen uw bedrijf zijn u en uw werknemers in staat adequaat te anticiperen op een eventuele calamiteit. Doordat er duidelijkheid is over wat personen te doen staat tijdens een calamiteit zal schade en leed worden voorkomen.

Adviezen

Hieronder vindt u een kort overzicht van de adviserende documenten die aangeboden worden door ResQ BHV. Mocht u zelf nog ideeën hebben voor adviezen die niet in deze lijst staan, maar die ook door ResQ BHV verzorgd zouden kunnen worden aarzel dan niet om een suggestie in te sturen.

Ontruimingsplan
Een document waarin vermeld staat wat de procedures zijn voor een ontruiming van de organisatie.
Bedrijfsnoodplan
Een verslag dat aansluit bij het gemeentelijk rampenplan, waarin een heel scala van maatregelen die genomen zijn binnen de organisatie zijn vermeld.
Aanvalsplan
Organisaties die extra risico's lopen zijn verplicht een aanvalsplan te hebben. Met dit beknopte document kan de brandweer het werk efficienter doen tijdens een calamiteit.
Ontruimingsplattegrond
Een plattegrond van de organisatie waarin de vluchtroutes zijn opgenomen. Hierop zijn ook de blusmiddelen en EHBO voorzieningen te vinden.
RIERisico Inventarisatie & Evaluatie
Een inventarisatie van de gevaren binnen de organisatie. Hierbij wordt in kaart gebracht welke risico's er binnen de organisatie bestaan en welke maatregelen genomen kunnen worden.